ค้นหา

 
Found: 42
Where: tags — จีน [x]

กลยุทธ์การท่องที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

ญีุ่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องที่ยวนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่องทียว หรือวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติทั้งสึนามิหรือแผ่นดินไหวจนกระทบต่อการท่องที่ยวของประเทศ ... ... เพื่อทดแทนนักท่องที่ยวจีนที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จากปัญหาความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นที่ย่ำแย่ลง และหนึ่งในมาตรการกระตุ้นดังกล่าว ...

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเทียวในอาเซียน

... รวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดที่ปลายเดือนที่ผ่านมาที่กองทัพไทยประกาศยึดอำนาจการปกครองจนหลายฝ่ายคาดว่าเรื่องนี้น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องที่ยวของไทย แม้ว่าไทยจะเกิดปัญหาทางการเมืองที่ลากยาวมาเป็นเวลานานหลายปี ... ... เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศประกาศเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาเยือนไทยในช่วงเวลานี้ ั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยรายว่า ... ... ประเทศยอดนิยมของนักท่องที่ยวยุโรปในการเดินทางท่องที่ยวระยะไกลคือ จีน ขณะที่ออสเตรเลียคว้าแชมป์ประเทศที่น่าท่องที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ... ... พิจารณาให้การท่องทียวเป็นวาระของชาติ โดยได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องทียวให้ฟื้นกลับคืนมา ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนเมืองเซี่ยเหมิน... ... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม... ... โดยย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิด ั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ...

ททท. เล็งจดลิขสิทธิ์ "ลอยกระทง-สงกรานต์"

... สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ... ... และถือเป็นการจัดงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ... ... รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องทียว การท่องทียวแห่งประเทศไทย ... ... อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน โดย ททท.คาดว่า มีนักท่องทียว ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ประกอบด้วยพื้นที่การค้า โรงแรม ถนนสายวัฒนธรรมและที่ำการสำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 หมู่ (ราว ... ... โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1) ตรอกการค้าและการท่องทียว (The Tang West Market trade and travel block) เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู มหานครฉงชิ่ง ... ... ตั้งแต่นั้นมามหานครฉงชิ่งก็ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ... ... ปัจจุบัน) และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของชาวฉงชิ่งดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ  ... ... เพื่อดึงดูดให้บริษั IT ชั้นนำของโลกเข้ามาตั้งบริษั ... ... มีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไป-กลับจีนและยุโรปทั้งสิ้นจำนวน 257 เทียว ซึ่งแบ่งเป็นการขนส่งขาไป ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

....6 ของนักท่องที่ยวจากต่างชาติที่เดินทางมาท่องทียวในไทย โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เ่าในระยะเวลาเพียง 5 ปี 3) การลงทุน ปัจจุบันการลงทุนระหว่างไทย –จีนยังอยู่ในระดับต่ำ ั้งประเภทของการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน ...

ของแพง-ค่าแรงขึ้น เบรกทัวริสต์จีน...เมินช็อปสิงคโปร์

มหกรรมการลดราคาประจำปีของสิงคโปร์อาจไม่ใช่เป้าหมายของนักท่องที่ยวจีนอีกต่อไป เมื่อพบว่าราคาของสินค้าที่ว่าลดกระหน่ำแล้วนั้นมีราคาใกล้เคียงกับฮ่องกง ... ... การเพิ่มขึ้นของค่าแรงและภาษี ทำห้นักท่องเท%/%/^ี่ยวชาวจีนรู้สึกว่างานเซลประจำปีครั้งนี้มีราคาที่ไม่จูงใจ ... ... ผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเท%/%/^ี่ยวไม่ใช้จ่าย และผมคาดว่าหากเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีก ... ... และในขณะที่นโยบายต้านการคอร์รัปชั่นของจีนก็ส่งผลกระทบต่อการจับจ่าย ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... ไทย – ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ... ... โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 130 คน ั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ... ... ในด้านการเมืองและความมั่นคง สองฝ่ายเห็นพ้องในการเสริมสร้างความมั่นคง ... ... ในด้านการท่องทียว ฝ่ายไทยได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงการท่องที่ยวข้ามแดนไทย ... ... โดยกระทรวงการท่องทียวและกีฬาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกันสำรวจและศึกษาโดยเล็งเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อเส้นทางท่องที่ยววิถีธรรมชาติจากไทยไปยังลาวและเชื่อมต่อไปยังเวียดนามโดยฝ่ายลาวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องที่ยวจากลาวไปยังเมียนมาร์และจีนอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... และสถานบริการพยาบาล บริการเฉพาะทาง เช่น บริษัโทรคมนาคม บริษัทผลิตวีดีโอเกมส์และเครื่องเล่นด้านความบันเทิง บริษัททนายความ บริษัทนำเทียว บริษัทออกแบบวิศวกรรม และบริษัทก่อสร้าง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่ SFTZ จะได้สิทธิเหมือนบริษัทสัญชาติจีนในหลากหลายประเภทธุรกิจกว่าการจดทะเบียน จัดตั้งนอกเขต ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date