ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จีน [x] Timor-Leste [x]

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต            การเยือนติมอร์-เลสเตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ... ... โดยไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่สามในโลกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์ฯ ต่อจากนอร์เวย์ และจีน           การเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์ฯ... ... การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์...
Timor-Leste
  relevance date