ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จีน [x] ท่องเที่ยว [x] Free Transit Visa [x]

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

... ประเทศ (ไม่รวมไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซีอาน และการใช้ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยางคาดว่าจะมีการบังคับใช้ใเดือน มิ.ย. 2557 เป็นต้ไป นครซีอานได้ประกาศนโยบาย... ... เป็นต้ไป ับเป็เมืองที่ 8 ของประเทศจีน ที่มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว... ... ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและความร่วมมือทางด้านการค้า...
  relevance date