ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — จีน [x] ญี่ปุ่น [x]

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

ตอนที่ 4 การเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใต้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่” ... ... เมือง เพื่อให้ AIIB แข่งกับ ADBซึ่งญี่ปุ่นมีบทบาทนำและใช้เพื่อคานอำนาจสหรัฐฯ... ... ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ) และตลาดขายพันธบัตร...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ให้ทัดเทียมกับอินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาด้าน ... ... ผู้ประกอบการจากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมถึงไทยจึงหันมาใช้บริการ ... ... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ... ... และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน... ... ทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในอนาคต ควรเน้นเพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน... ... ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย ในวันเดียวกันนั้น...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

ตอนที่ 3 การเสวนาภายใต้หัวข้อ China’s ... ... สาเหตุของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2556 และผลกระทบต่อชนชั้นกลาง ... ... จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของภาคส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าเกษตรและภาคบริการของไทยที่ประสงค์จะมาลงทุนในจีน ... ... และทำให้เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะยาวเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ศ.ดร. ซ่ง หงเห็นว่าปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์จำกัดวงอยู่แค่ในเขตเมืองสำคัญเท่านั้น ...
  relevance date