ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จิ่งเต๋อเจิ้น [x]

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

... โดยเป็นศูนย์กลางของประเทศจีนในการผลิตเครืองลายคราม นอกจากนี้ ยังเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่ในสมัยโบราณของจีน โดยเครืองลายครามของจิ่งเต๋อเจิ้นได้รับการขนานนามว่า “ขาวดั่งหยก ใสดั่งกระจก บางดั่งกระดาษ เสียงกังวาลดั่งระฆัง”ผลิตมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ...
  relevance date