ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จันทบุรี 1-6 [x]

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... แต่จีนยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าทุเรียนเวียดนามผ่านทางด่านสากลจีน ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดเฉพาะกลุ่มของคนจีนที่นิยมรับประทานทุเรียนไทย โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ต่างประเทศระดับพรีเมี่ยมที่มีสาขาทั่วประเทศจีนได้รู้จักทุเรียนพันธุ์ใหม่ของไทย “จันทบุรี 1-6” ซึ่งเป็นทุเรียนลูกผสมข้ามพันธ์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ เช่น รสหวาน สีเหลืองสวย ...
  relevance date