ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ความสัมพันธ์การทูต [x]

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... มุ่งกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐ ซึ่งถือเ็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น ... ... ประการที่สาม คือ การกระชับความสัมพันธ์การทูตเศรษฐกิจที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น ... ... นโยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้น ... ... ญี่ปุ่นยังส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคม (Society where women shine ) เพื่อเ็นการส่งเสริมให้ปลอดการลิดรอนของสิทธิสตรีในศตวรรษที่ ...
  relevance date