ค้นหา

 
Found: 35
Where: tags — ความร่วมมือ [x]

เวียดนามสนับสนุนการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

... ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) ณ กรุงฮานอยของเวียดนามว่า เวียดนามและประเทศสมาชิกจะต้องให้ความสำคัญและเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ... ... โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกจะต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ...

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... ได้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้าน (Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership) ... ... กรมเอเชียตะวันออก มอบของที่ระลึกแก่  Ham Seung-hoon (ขวา) Director-General ของ ASEAN Culture House (ACH)                         ในโอกาสที่อาเซียน – เกาหลีใต้ ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?" ณ โรงแรมสุโกศล ... ... ท่าทีและบทบาทของไทยและอาเซียนต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างถาวร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายผลประโยชน์ระหว่างจีนกับประเทศที่รายรอบจีนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังสอดรับกับการผลักดันของผู้นำจีนในการจัดตั้งกองทุน China-ASEAN Maritime Cooperation Fund วงเงิน 3 พันล้านหยวน เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนอาเซียน เช่น การวิจัยทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม ...

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

... และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อบทบาทของอาเซียนที่มีต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี แสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม                 คณะฯ ได้เดินทางเยือนศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) ซึ่งตั้งอยู่ที่นครปูซาน ทางตอนใต้ของกรุงโซล โดยเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในเกาหลีใต้และในประเทศอาเซียน ...

การสัมมนาเรื่อง “Sharing Economy in China: Achievements, Experiences and Lessons for ASEAN Countries”

... เศรษฐกิจแบ่งปันทำให้เกิดความประหยัดในการใช้ทรัพยากรและเกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้บริการ Sharing Economy จึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น ... ...  ในการนี้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ศูนย์อาเซียน - จีน (ASEAN China Centre - ACC) กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ...

นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เยือนไทย

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับอาเซียน และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน  ... ... held a bilateral meeting with H.E. Ms. Kang Kyung-wha, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, during the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings to foster cordial relations between ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ได้แก่ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาประเทศที่ 3 และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล             On 2 August ... ... the Kingdom of Thailand, had bilateral talks with H.E. Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs of Japan, during the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings. Both sides exchanged views on regional ...

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเยือนไทย

... นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างกันในกรอบอาเซียนด้วย         ... .... Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam during the 52nd ASEAN Foreign Ministers' Meeting/Post Ministerial Conferences (AMM/PMC). Both sides aimed to advance the strategic partnership ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศที่ตั้งอยู่กรอบยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ยังไม่รวมถึง "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ที่ตั้งขึ้นในปี 2554 ที่สำคัญ คือ เป็นกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าทางทะเล ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date