ค้นหา

 
Found: 30
Where: tags — ความร่วมมือ [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร 5 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... รวมทั้งคิดค้นข้อริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งในส่วนของไทยก็กำลังพยายามฟื้นฟูสภาธุรกิจไทย – เวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรมและลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งกำลังร่วมกับเวียดนามในการจัดตั้งกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่กรุงฮานอย ...

ทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... การประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามที่สำคัญในปี 2562             เมื่อ 25 มกราคม 2562 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียน โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Leadership Project ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการส่งเสริมค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีของภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... เวียดนามในหลายสาขาได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรหลายท่าน อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ความร่วมมือทย - เวียดนาม : การเพิ่มศักยภาพทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน” และได้มีการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ด้านการเมือง/ความมั่นคง ...
Vietnam

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ซึ่งพูดถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ทางการทูตและมิติอื่นๆ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... ดังเช่นที่ผ่านมา และโดยที่ในปี 2559 จะเป็นปีที่ไทยและเวียดนาม ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ... ... มีให้กับสมาคมฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ...

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของผู้บริหาร  HUFO ซึ่งเป็นกลไกรัฐต่อภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งจะเป็นการเอื้อให้เกิดความร่วมมือทย-เวียดนามในด้านต่างๆ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม บริษัทเอกชนและห้างร้านไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้จัดงาน Thai Community Family Day ...
China
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date