ค้นหา

 
Found: 43
Where: tags — ความร่วมมือ [x]

ไทย-จีน ย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน พร้อมขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย  ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... โดยเฉพาะมวยไทย โดยเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และหารือร่วมกันอย่างฉันมิตรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การสร้างขีดความสามารถ ... ... ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา รองจากสิงคโปร์ จีน และฮ่องกง   --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... และเห็นว่าเวียดนามมีจุดแข็งในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการศึกษาที่ดี อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม ได้แก่ ... ... เนื่องจากเวียดนามมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่ง outsource ด้าน IT อันดับ 5 รองจากอินเดีย จีน มาเลเซีย และบราซิล และยังเป็นแหล่งลงทุนของธุรกิจ ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ทั้งประเทศจีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีนได้มีการประกาศใช้ “แผนพัฒนาเขตความร่วมมือกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า” (Outline Development plan for the Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area : GBA) อย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาค ... ... Comprehensive Economic Partnership: RCEP) มีแนวโน้มที่จะปรับโครงสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในภูมิภาคให้กลายเป็นข้อตกลงที่ผูกมัดมากขึ้น ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างกัน 3.  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และข้อดี ข้อเสียของการจัดทำความร่วมมือดังกล่าว โดยมี สกว. เป็นผู้สนับสนุนและ ... ... แต่เติบโตช้าเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกอื่นๆ ของไทย เช่น จีน สหรัฐฯ EU จึงเห็นว่าไทยยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปเกาหลีใต้ได้อีก ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... แบรนด์ "ยูนนานหง" เป็นที่ยอมรับในสมาคมไวน์จีน ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากฝรั่งเศส ... ... จึงอาจเป็นโอกาสที่ดีต่อเอกชนไทยในการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจอย่างหลากหลายและสามารถเติบโตไปข้างหน้าพร้อมกับเศรษฐกิจในเขตฯ ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... ทุกฝ่ายยังต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในภูมิภาค รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโด - แปซิฟิก เช่น สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ... ... เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date