ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ความร่วมมือ [x] TDRI [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... บุปผเวสหัวหน้าคณะวิจัย และ ดร. อัครพล ฮวบเจริญ จาก TDRI ได้นำเสนอผลการศึกษา พบว่า CEPA... ... แต่เติบโตช้าเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกอื่นๆ ของไทย เช่น จีน สหรัฐฯ EU จึงเห็นว่าไทยยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปเกาหลีใต้ได้อีก... ... ไทยควรเชื่อมโยงประเด็นนี้ในการเจรจาในกรอบ AKFTA หรือ CEPA ไทยอาจขยายความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในอนาคต...
  relevance date