ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ความร่วมมือ [x] ไทย-เวียดนาม [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม การเริ่มเจรจาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน... ... นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสองประเทศ... ... แถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน...

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... ประจำนครโฮจิมินห์ และนาย Hoang Ngoc Hung ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเล ในสปป. ลาว                 การมอบทุนนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ... ... รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของผู้บริหาร  HUFO ซึ่งเป็นกลไกรัฐต่อภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งจะเป็นการเอื้อให้เกิดความร่วมมือทย-เวียดนามในด้านต่างๆ 

รัฐบาลเวียดนามทำพิธีมอบเหรียญมิตรภาพ (Friendship Order) ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

... (Pham Binh Minh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญมิตรภาพของรัฐบาลเวียดนามพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามเป็นผู้ลงนาม ... ... โดยในพิธีดังกล่าวมีการกล่าวคำสดุดีเอกอัครราชทูตฯ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ตลอดจนผลักดันการเยือนระดับสูงโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ...
  relevance date