ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ความร่วมมือ [x] ลาว [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

... ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ... ... สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ​ ในบรรยากาศการหารือที่เป็นมิตร ... ... ซึ่งจีนได้แสดงความปรารถนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือ และพูดคุยหารือเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ... ... และการจัดทำโทรศัพท์สายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - จีน เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในทะเล ... ... ปี ของความสัมพันธ์อาซียน-จีน ในเดือนกันยายน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ผู้นำจีนรุ่นใหม่จึงตระหนักว่าการพัฒนาต่อจากนี้จะไม่สามารถใช้รูปแบบเดิม ที่ให้จีนเป็นแหล่งการผลิตโดยใช้แรงงานราคาถูกเพื่อส่งออกตลาดโลกได้อีกต่อ ... ... ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของไทยในบรรดาประเทศอาเซียน สิ่งสำคัญคือจะต้องสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนให้พอเพียงต่อ ความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น ... ... และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาซียน เอเปค นอกจากนี้ ... ... (ผ่านกว่างซี เวียดนาม และลาว ด้วยเส้นทาง R8 R9 หรือ ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... เดินทางมาสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของเส้นทางหมายเลข ๙ ไทย-ลาว-เวียดนาม  โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ... ... กอปรกับสินค้ามูลค่าสูงจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน จีน และเวียดนาม อาทิ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์เริ่มเข้าสู่ไทยตามเส้นทางสาย ... ... ไม่ดำเนินการอย่างสมศักดิ์ศรีการเป็นผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนและอาจขัดต่อพันธกรณีทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่าง ... ... ในฐานะผู้กำหนดยุทธศาสร์ชาติจึงอาจยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีศึกษาต่อไป  ๕. ขอความร่วมมือ ROC ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในจังหวัดเกี่ยวกับการประสานงานกับฝ่ายลาว ...
  relevance date