ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — ความร่วมมือ [x] การค้าเสรี [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และกระทรวงพาณิชย์จีน มีนโยบายในปีนี้ที่จะดำเนินการผลักดันการปฏิรูปใน... ... กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจร่วมทุนโดยจีนและต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจความร่วมมือโดยจีนและต่างประเทศ)... ... และเพิ่มความสะดวกในการผ่านด่านเข้า-ออกประเทศ (5) ผลักดันสร้างเขต (ท่าเรือ) การค้าเสรี โดยการสร้างเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ให้สมบูรณ์แบบ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลาสติก เป็นต้น 1.7.2 ปัจจุบัน จีนได้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีรวม 9 ฉบับ กับประเทศ/ ... ... เปรู และสิงคโปร์ นอกจากนี้ จีนยังมีความตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับไต้หวัน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... กวางตุ้งกับไทยมีกลไกระดับรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงนโยบายระหว่างกันทั้งในรูป คณะทำงานไทย-กวางตุ้ง และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน... ... และการค้าระหว่างกวางตุ้งกับไทยคิดเป็น 1 ใน 4 ของการค้ารวมไทย-จีน โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานมหกรรมสินค้าขนาดใหญ่ของมณฑล... ... รัฐบาลจีนได้อนุมัติโครงการเขตการค้าเสรีมณฑลกวางตุ้งใน 3 เมือง...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... และมีเขตการค้าเสรีเหลียงลู่ซุ่นทาน (Chongqing LiangLu CunTan Free Trade Port Area) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีแห่งแรกของจีนตอนใน... ... ในช่วงปลายปี 2557 เพื่อขยายศักยภาพความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้ำภายในจีนจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออกผ่านแม่น้ำแยงซีเกียง ... ... มีสถานีเริ่มต้นจากมหานครฉงชิ่ง (จีน) ผ่านประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

... เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง... ... ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ... ... ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย...

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... ซึ่งเป็นกลุ่มความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค โดยมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่ภาคี 6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ... ... และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อก้าวสู้เป้าหมายการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific) รวมทั้งต้องวางแผนสร้างกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาจากการที่ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea... ... เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และข้อดี ข้อเสียของการจัดทำความร่วมมือดังกล่าว โดยมี สกว... ... แต่เติบโตช้าเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกอื่นๆ ของไทย เช่น จีน สหรัฐฯ EU จึงเห็นว่าไทยยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปเกาหลีใต้ได้อีก...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เนื่องจากสหรัฐฯ มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน... ... รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโด... ... เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เนื่องจากสหรัฐฯ มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน... ... รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโด... ... เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย...
  relevance date