ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ความร่วมมือ [x] การค้า [x] สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีน นายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า ... ... ผลักดันการปฏิรูประบบการไหลเวียนสินค้าด้านการค้าภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงยกเลิกการจำกัดการไหลเวียนสินค้าระหว่างพื้นที่ในจีน ... ... กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจความร่วมมือโดยจีนและต่างประเทศ) ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ...

การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครกว่างโจว ... ... และเมืองชิงต่าว ที่ประชุมได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน ในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน สาธารณสุข วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

... ครั้งที่ 3 CIFTIS เป็นนิทรรศการด้านการค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปักกิ่ง ... ... และปีนี้เป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ... ... ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทีมประเทศไทย ... ... ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย ...
  relevance date