ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ [x]

จีน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : จีน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ...
  relevance date