ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — กุ้ง [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ซึ่งนับว่าสูงมาก นอกจากนี้ เกาหลีใต้กำหนดโควตานำเข้ากุ้งแช่แข็งจากอาเซียนรวม ๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งไทยได้รับสิทธิช้ากว่าประเทศอื่น ... ... โดยให้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นปริมาณเพราะค่าจ้างแรงงาน ถูกกว่าผลิตในเกาหลีใต้และให้คงฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้าเพิ่มมูลค่าที่เน้นจำหน่ายในตลาดภายในประเทศให้ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับอธิบดีกรมประมงเมียนมา ... ... และหารือร่วมกันอย่างฉันมิตรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

... และหารือเรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างบริษัท B. Grimm กับรัฐบาลภาคย่างกุ้งในการพัฒนาระบบไฟฟ้า บริษัท B. Grimm ก่อตั้งมานานกว่า ... ... บริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ Siam Toyota และ Michelin Siam ทั้งนี้ ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM Bank ของไทยกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา

...  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ... ... นอกจากนี้ KBZ ได้พัฒนาระบบการทำธุรกรรมเพื่อให้แรงงานเมียนมาในต่างประเทศสามารถส่งเงินกลับบ้านได้อย่างถูกกฎหมาย ...
  relevance date