ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — กิจกรรม [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... เอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสดังกล่าวแจ้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถึงกิจกรรมที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปี 2558 ... ... การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงาน Thailand Day 2014 ขณะที่นาย Ta Quang Ngoc ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... เอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสดังกล่าวแจ้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถึงกิจกรรมที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปี 2558 ... ... การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงาน Thailand Day 2014 ขณะที่นาย Ta Quang Ngoc ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
  relevance date