ค้นหา

 
Found: 16
Where: tags — กิจกรรม [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย -เวียดนามได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยสนใจไปลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ปีความสัมพันธ์นี้ในการเริ่มต้นยกระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยอาจเริ่มจากการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังระหว่างเมืองคู่มิตรไทยและเวียดนาม ซึ่งมีถึงแล้ว ๑๔ คู่ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งอีกหลายคู่ รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาคู่มิตรด้วย ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... 2557 (Young Leadership Project 2014) ในส่วนของประเทศเวียดนาม โดยได้เชิญสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม... ... รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรมิตรภาพรวมจำนวน 10 คน เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ของไทย... ... และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป ชมภาพประกอบชุดที่...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ที่ทำการสหพันธ์องค์กรมิตรภาพเวียดนาม เพื่อมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA ) นาย  Huynh Minh Thien ประธาน HUFO   นาย Truong Hoang  ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย ประจำนครโฮจิมินห์ และนาย Hoang Ngoc Hung ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเล ในสปป. ลาว                 การมอบทุนนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชน กับ ประชาชน รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของผู้บริหาร  ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

... ในส่วนของกิจกรรมภาคค่ำประกอบไปด้วยการสรงน้ำพระนำโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ การรดน้ำดำหัวโดยชุมชนไทยในเวียดนาม กิจกรรมซุ้มเกมส์การละเล่นแบบไทยสนับสนุนโดยบริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ 6 บริษัท ได้แก่ CP เวียดนาม,...
China

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnamese Fatherland Front) ที่ที่ทำการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม... ... แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย เนื่องจากทั้งพรรคคอมมิวนิสต์... ... ก็มีแผนที่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ในปีนี้ และกำลังพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ...

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จำนวน 45 คน เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้เร่งรัดการสำรวจเส้นทางร่วมกันระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อให้เปิดบริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงระหว่างสามประเทศโดยเร็ว... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และคณะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามแดนไทย...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการฯ

... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Pages: 1 2 Next
  relevance date