ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — กิจกรรม [x]

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมชียตะวนออกได้จัดกิจกรรมEast Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ...

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมชียตะวนออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่เผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

... ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเชียตะวนออก มอบหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์... ... นักการทูตเล่าถึงประสบการณ์การออกประจำการ ณ ต่างประเทศ           นอกจากนี้ กรมชียตะวันออกยังได้นำข้าราชการแรกเข้า... ... โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ East Asia Unit ซึ่งเป็น...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

...      นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชียตะวนออก ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น (East Asia Unit) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ...

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ... ... และภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

กรมชียตะวันออกต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงที่ชนะการแข่งขันความสามารถรอบด้านในโครงการ ... ... ภู่มาศ ผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมเชียตะวนออก... ... แสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ของเยาวชนฮ่องกง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเทศไทยในแง่มุมต่าง...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเชียตะวนออก

... โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง... ... และให้ความรู้แก่คณะด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมชียตะวนออก ยินดีจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าเรือแหลมฉบังไปประกอบการจัดทำประเด็นการสนทนาให้กับรัฐบาล... ... การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก...

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วยกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date