ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การเตรียมตัว [x] เดินทาง [x]

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา ...
  relevance date