ค้นหา

 
Found: 27
Where: tags — การลงทุน [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจำทางและการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการค้าการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เตรียมการเพื่อนำเข้าแรงงานเวียดนามภายใต้บันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานไทย-เวียดนาม ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกัน สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... และการไปมาหาสู่ระหว่างของประชาชนทั้งสองประเทศ  2. ความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประธานาธิบดีเมียนมาว่า ... ... เพื่อผลประโยชน์ของเมียนมา ไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม  4. การคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ...
Myanmar

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางผลผลิต ... ... รัฐบาลฉงชิ่งเตรียมให้หลักประกันด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเช่า-ซื้อที่ดินจัดตั้งโรงงานแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในมหานครฉงชิ่ง ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... น่าจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการต่อยอดและลดทอนอุปสรรคจาก AKFTA ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี กล่าวคือ อุปสรรคทางภาษีของเกาหลีใต้ต่อไทยจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... โดยจะเป็นโรงงานผลิตขนมปังกรอบ และขนมหวาน สำหรับวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ยูอาร์ซีจะถือหุ้นในโรงงานแห่งใหม่ที่พม่า 95% ส่วนอีก 5% จะเป็นของหุ้นส่วนท้องถิ่น การลงทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ ยูอาร์ซีจะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... เมื่อสักครู่ก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจการค้าการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต            สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลีใต้นั้น ผมย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และ  3) การขาดแคลนแรงงาน และระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  ... ... เพื่อลดค่าเงินเยน 2) ไม่มีการระดมเงินงบประมาณเพื่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ 3) ไม่มีมาตรการการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ...
Japan

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... รวมทั้งกำลังร่วมกับเวียดนามในการจัดตั้งกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และกรุงเทพฯ ... ... เวียดนามเป็นตลาดของสินค้าไทย  เป็นแหล่งลงทุน และกำลังเป็นแหล่งแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม การที่เวียดนามเป็นสมาชิก ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

...  การประชุมหารือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาครั้งนี้ครอบคลุมรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นในฐานะ ... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.85 ด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมการต่อสู้ระหว่างชนชั้น (Class Struggle) และไม่มีกลไกตลาด (ตลาดการเงิน ตลาดแรงงาน ตลาดอสังหาริมทรัพย์)ส่งผลให้จีนเป็นประเทศที่ล้าหลังและยากจน ... ... convertibility) แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีในการลงทุน จากนั้นจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date