ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — การลงทุน [x]

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

บริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากญี่ปุ่นพาเหรดขยายการลงทุนในอาเซียน เพื่อตอบสนองดีมานด์ที่พุ่งสูงขึ้นจากการเพิ่มจำนวนของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งมีกำลังซื้อมากขึ้น ... ... และยินดีจะจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ราคาสูง วอลล์สตรีต เจอร์นัล ตังข้อสังเกตว่า การเพิ่มจำนวนของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศแถบนี้ ... ... โดยตั้งเป้าตอบสนองต่อความต้องการเนื้อสัตว์และปศุสัตว์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในจีนตลอดจนเอเียอาคเนย์ นอกเหนือจากจับมือกับกลุ่มซีพี ... ... ที่สะท้อนถึงการรุกคืบของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาเจาะกลุ่มผู้บริโภคใน ย่านเอเยตะวันออกเฉียงใต%/%/^้ "ประชากรราว 600 ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

...          เมืองยวี่ซีตั้งอยู่ทางใ้ของนครคุนหมิง (เมืองเอกของมณฑลยูนนาน)... ... เมืองยวี่ซียังอยู่ในเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟ เพื่เชื่อมไปประเทศในเชียตะวนออกฉียง้อย่างลาวและเวียดนามอีกด้วย... ... อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มณฑลยูนนานสนับสนุนการลงทุน และยังเป็นที่ั้งของบริษัท...
China

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

...  มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศในเชียตะวนออกฉียง้ได้ทั้งทางบก และทางทะเล ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการค้าและความเชื่อมโยงกับไทย... ...  ได้มอบหมายให้ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้ำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน... ... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...
China

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

....2 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา ...

ญี่ปุ่นเชื่อมั่นศก.ไทยไม่คิดย้ายฐาน

... ผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ระบุด้วยว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นมองเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้โดยรวมว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และยังมีความน่าสนใจในการลงทุน อย่างไรก็ดีราว 57.6% ของผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนของญี่ปุ่น รู้สึกกังวลต่แนวโน้มของเศรษฐกิจจีนที่ส่เค้าชะลอตัวลง ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศน่าลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Newly Emerging Industry) ันดับที่ 2 ในเชียตะวนออกฉียง้ รวมไปถึงการมีแรงงานมีฝีมือที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ... ... และการมีนโยบายสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่จากภาครัฐเพิ่มเติม ...

้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ระดับนานาชาติที่โรงแรม W Hotel ไ้หวัน ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ... ... จะผลักดันนโยบาย Asia-Pacific เพื่ให้เกิดการค้าแบบพหุภาคี ... ... ไม่ว่าจะเป็นไ้หวันกับประเทศในอาเซียนหรือกับประเทศแถบเชียตะวนออก อีกทั้ง นโยบาย New southbound ... ... ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ด้วย"                 ...
Taiwan

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเติบโ ราคา และปริมาณผลผลิต ... ... ซึ่งทำให้จีนมีแรงงานที่มีความรู้และสุขภาพดี ันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา ... ... แ่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีในการลงทุน และจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ... ... และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่ฉียง (2556-ปัจจุบัน) ผู้นำรุ่นที่ ... ... ้างอิงข้อมูลจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก ...

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคโปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

... การแข่งขันทางธุรกิจการบินมีความเข้มข้นมาก โดยเฉพาะสายการบิน low cost ซึ่งในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 52% และ 30% สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกจากสิงคโปร์ ... ... สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้เพิ่มการถือหุ้นใน Virgin Australia จาก 19.83% เป็น 22.17% เพื่เพิ่มช่องทางการหากำไร กระจายความเสี่ยงในการลงทุน และการเพิ่มกำไรในระยะสั้น-กลางจากมูลค่าหุ้น ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รองนายกรัฐมนตรี เพื่เป็นประธานเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ... ... รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ... ... ฮ่องกงให้บรรลุเป้าหมาย ที่ั้งไว้ที่ ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านการเงิน ... ... ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date