ค้นหา

 
Found: 79
Where: tags — การลงทุน [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า จึงควรมองหาโอกาสและเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้บรรลุข้อสรุปภายในปีนี้ ในการนี้ ผมได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ...

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment ... ... เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงาน ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... มณฑลส่านซีกับเป้าหมาย Go Global ด้านเทคโนโลยี ประเทศจีนเริ่มผลักดันนโยบาย Going out อย่างจริงจังในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปรากฏข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของประเทศจีนในต่างประเทศทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลตั้งแต่ระดับมณฑล อาทิ ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

...  การประชุมหารือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาครั้งนี้ครอบคลุมรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.85 ด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ในช่วงแรกของการสัมมนาได้มีการกล่าวถึงที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลีใต้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลีใต้ต่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... หากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน มากกว่าปัจจัยการเมือง โดยความร่วมมือในอินโด - แปซิฟิก จะเป็น “ทางเลือก” หนึ่งของประเทศอื่น ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... หากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน มากกว่าปัจจัยการเมือง โดยความร่วมมือในอินโด - แปซิฟิก จะเป็น “ทางเลือก” หนึ่งของประเทศอื่น ...

เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีนพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

... นายหวัง หงเทา เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (The China Overseas Investment ... ... ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ และกงสุลเศรษฐกิจ เพื่อเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจโดยตนเอง ...
Myanmar

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ข้อมูลการบรรยาย "ภาพรวมและทิศทางศักยภาพที่น่าค้นหาของเศรษฐกิจเมียนมา" โดย นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ... ... "กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและพื้นฐานที่จำเป็นในการลงทุนในเมียนมา" โดย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 8 Next
  relevance date