ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — การลงทุน [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... และสานักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนกาหลี (KOTRA) พิจารณาจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรองรับการลงทุนของเกาหลี้ และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี นางคัง คยอง-ฮวา ได้เสนอให้ไทยและเกาหลี้เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลี้เข้ากับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... เกาหลี้น่าจะผ่อนคลายการกดดันเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอย่างไทย (3) ัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลี้น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น (4) ระดับการค้าการลงทุนไทย - เกาหลี้ ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนัก เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลี
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... ในช่วงแรกของการสัมมนาได้มีการกล่าวถึงที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลี้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลี่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ...

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี้ คนที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ การประชุม PC ครั้งนี้ ... ... โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่มีโอกาสได้พบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาค ...

IMD เผยเกาหลี้ติดอันดับ 26 ขีดความสามารถการแข่งขัน 60 ประเทศทั่วโลก

... เนื่องจากปัญหาหนี้ภาครัฐของเกาหลี้ และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แ่เกาหลี้ก็ยังสามารถคงอันดับ 1 ในส่วนของอัตราการว่างงานในระยะยาว อัตราการรีไซเคิลกระดาษและการลงทุนเพื่อการวิจัยต่อ GDP สำหรับประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 29 ตกลงมาจากอันดับที่ ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

... กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ... ... ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้าน อาทิ การค้า การลงทุน ความมั่นคง การศึกษา และการท่องเที่ยว ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... นักลงทุนจากญี่ปุ่นได้ขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่า 69 , 911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ... ... นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยจำนวน 1.54 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลี้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก... ... Market ในปัจจุบัน The Tang West Market เป็นโครงการลงทุนของรัฐบาลนครซีอานภายใ้ชื่อ“皇城复兴计划”... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ได้เริ่มเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในกรอบอาเซียน และความตกลงการค้าเสรี 3 ฝ่ายกับเกาหลี้และญี่ปุ่น 1.8 การลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศของจีน 1.8.1 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date