ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การลงทุน [x] สัมมนา [x]

งานสัมมนาการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคสามหลียมทองคำหวงเหอ ครั้งที่ 1

ภูมิภาคสามหลียมทองคำหวงเหอเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเขตสาธิตเขตเดียวในประเทศจีนที่ครอบคลุมพื้นที่หลานมณฑล ... ... โลหะแมกนีเซียม โมลิดิบนัม เป็นต้น รายละเอียดการสัมมนา คลิก อ้างอิงข้อมูลจาก: สถานกงสุล ณ นครซีอาน ...
  relevance date