ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — การลงทุน [x] ธุรกิจ [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย -เวียดนามได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยสนใจไปลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... หัวใจสำคัญหนึ่งคือการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง (connectivity) เพื่อทำให้การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้น ... ... อยู่เสมอ ซึ่งในส่วนของไทยก็กำลังพยายามฟื้นฟูสภาธุรกิจทย – เวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรมและลึกซึ้งขึ้น ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของสภาธุรกิจทย - เวียดนาม และได้พบหารือกับผู้แทนธุรกิจภาคเอกชนไทยในเวียดนามในสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังข้อมูลการค้าการลงทุนทย - เวียดนามจากมุมมองของภาคเอกชน และได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวพบสื่อมวลชนเวียดนาม ...

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

... จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย... ... นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจทย - เวียดนาม ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง... ... เวียดนาม : การเพิ่มศักยภาพทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน” และได้มีการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ด้านการเมือง/ความมั่นคง...
Vietnam

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... “ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนามในฐานะการทูตวัฒนธรรม” ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายและความจำเป็นในการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งสองภาษาระหว่างกันเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจเอกชนไทยและเวียดนามที่จะเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกัน

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ... ...  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ... ... และได้ย้ำว่าจะดูแลชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นอย่างดี ... ... พบหารือกับบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจทย และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ...
Vietnam

วียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... ประเด็นท้าทายสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับเวียดนามในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค... ... 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ (ITPC) ร่วมกับ... ... The Emerged Destination for Innovation” โดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจทยในนครโฮจิมินห์  (2)  http://vnito2019.vnito.org/storage/presentation/main%20session/Session%202%20-%20Mr...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ...

... "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand,... ... รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ นายชเนศร์... ... อันจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน...

อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของชาติอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาต้องการลงทุนธุรกิจ

อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ผงาด 3 จุดหมายปลายทางในอาเซียน ... ... อยากเข้ามาขยายกิจการในอนาคต ขณะที่ไทยได้รับความพึงพอใจน้อยลง จากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมือง... ... เผยผลสำรวจความเห็นฉบับล่าสุด "แนวโน้มธุรกิจอาเซียน 2558" ที่ระบุว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียน...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... ยูอาร์ซีจะถือหุ้นในโรงงานแห่งใหม่ที่พม่า 95% ส่วนอีก 5% จะเป็นของหุ้นส่วนท้องถิ่น การลงทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ ยูอาร์ซีจะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยในปัจจุบัน นอกจากในบ้านเกิดแล้ว ยูอาร์ซียังเข้าไปลงทุนในเวียดนามทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ส่วนนอกกลุ่มอาเซียนนั้น ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date