ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — การประชุมสุดยอดอาเซียน [x]

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... ในโอกาสที่อาเซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์ ๒๕ ปี เมื่อปี ๒๕๕๗ เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองในโอกาสดังกล่าวขึ้นที่นครปูซาน และได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ...

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

... โดยได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนธันวาคม ...

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... Community " ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผู้นำจากประเทศอาเซียนได้ทบทวนแผนการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่าง ... ... รวมทั้งความจำเป็นในการเร่งรัดการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ ASEAN Blueprints และการดำเนินแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียนผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ...
  relevance date