ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — การบริการ [x]

... เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

... ในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซองให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบของแขวงทางตอนใต้ เพื่อรองรับการบริการประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ... ... ได้กล่าวปาฐกถาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป. ลาว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือของสองประเทศ ...

... เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

... ขณะที่ สพพ. ได้พิจารณาคัดเลือกเมืองสำคัญใน สปป. ลาว จำนวน 5 เมือง ได้แก่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว,... ... ทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้กว่า 35,200 คน ในอนาคตยังสามารถขยายการบริการในเขตใกล้เคียงให้แก่ประชาชนได้ถึง ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... รัฐบาลยูนนานกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากยวี่ซี-บ่อหาน (ด่านชายแดนจีน-ลาว) ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2564               ใน ด้านการเกษตร ... ... อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ การผลิตอุปกรณ์ชั้นนำ และการบริการทันสมัย                เนื่องจากเขตไฮเทคดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางเมืองยวี่ซี ...
China

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ ... ... และเป็นผลให้วิสาหกิจจีนและต่างชาติย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานจำนวนมาก จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ได้จับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งเข้ามามีผลกระทบต่อภาคการผลิตและการบริการในภูมิภาคมากขึ้น  1.2 OECD คาดการณ์ว่าในปี ... ... โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน ...
  relevance date