ค้นหา

 
Found: 93
Where: tags — การค้า [x]

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... นครกว่างโจว เป็นเมืองศูนย์กลางระดับชาติ (2) เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับชาติ (3) ฮ่องกง เป็นศูนย์กลางทางการเงิน การคมนาคม การค้า ระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กลางธุรกรรม เงินหยวนนอกประเทศจีน (4) มาเก๊า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลก ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... โดยสำหรับการเชื่อมโยงกับเมียนมาต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่างครบวงจรในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East - West Economic Corridor - EWEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (Southern Economic Corridor) หากพัฒนาได้สำเร็จ ก็จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และ SMEs ของไทยและเมียนมาอย่างมาก และนี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม  ...
Myanmar

รัฐบาล สปป.ลาว ออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 8 ประการ

... รวมทั้งผลักดันให้มีการลงทุนทั่วไปและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สปป. ลาว มีศักยภาพ ... ... อุปกรณ์ที่จำเป็นให้เกษตรกร และเร่งแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... การค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลยูนนานเป็นการค้าผ่านแดนเนื่องจากไม่มีพรมแดนติดต่อกัน ... ... จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ (เมืองเอกของเขตฯ ...

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

... กำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการอนุญาตให้เข้าประเทศและพำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลธรรมดาที่มาเยือนในวัตถุประสงค์ด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong ... ... และทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น และจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ไทยและเกาหลีใต้ยังคงมีศักยภาพอีกมากในการพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน            ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า จึงควรมองหาโอกาสและเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน                 2. ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่า ภายในปี 2565 และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้า ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... โครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นแรงงานที่ใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานที่ใช้แรงกาย ... ... กฎข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป และในปัจจุบันการค้าขายข้าวสามารถทำได้อย่างเสรี แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามกลไกของสังคมไม่ใช่เปลี่ยนเพราะปัจจัยอื่นแต่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบด้วย ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.74 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่างซี 1,668 ล้านหยวน ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างมาก ในส่วนของยอดการค้ากว่างซี-อาเซียน มีมูลค่าถึง 122,176 ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next
  relevance date