ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — การค้า [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... เมื่อสักครู่ก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจการค้าการลงทุนจากเกาหลี้ในอนาคต            สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลี้นั้น ผมย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี นางคัง คยอง-ฮวา ได้เสนอให้ไทยและเกาหลี้เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลี้เข้ากับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... เกาหลี้น่าจะผ่อนคลายการกดดันเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอย่างไทย (3) ัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลี้น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น (4) ระดับการค้าการลงทุนไทย - เกาหลี้ ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนัก เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลี
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... ในช่วงแรกของการสัมมนาได้มีการกล่าวถึงที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลี้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลี่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ...

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี้ คนที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ การประชุม PC ครั้งนี้ ... ... โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่มีโอกาสได้พบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาค ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

... กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ... ... ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้าน อาทิ การค้า การลงทุน ความมั่นคง การศึกษา และการท่องเที่ยว ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เมษายน 2550 ซึ่งครอบคลุมความตกลงการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เป็นต้น... ... จะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA เพื่อให้เกิดประโยชน์่อทั้งสองฝ่ายและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างกัน... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... พื้นที่ปัจจุบันของ The Tang West Market นั้น เดิมเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่มีความรุ่งเรืองในสมัยราชวงส์สุยและถัง... ... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ได้เริ่มเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในกรอบอาเซียน และความตกลงการค้าเสรี 3 ฝ่ายกับเกาหลี้และญี่ปุ่น 1.8 การลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศของจีน 1.8.1 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date