ค้นหา

 
Found: 51
Where: tags — การค้า [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และกระทรวงพาณิชย์จีน มีนโยบายในปีนี้ที่จะดำเนินการผลักดันการปฏิรูปใน ... ... (1) ผลักดันการปฏิรูประบบการไหลเวียนสินค้าด้านการค้าภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงยกเลิกการจำกัดการไหลเวียนสินค้าระหว่างพื้นที่ในจีน ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... และการอาศัยจีนเป็นฐานในการส่งออกไปยังประเทศที่สาม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลิตภาพการผลิต และกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าแก่จีน ในปี 2556 การส่งออกของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 47.6 ของการส่งออกทั้งหมด ...

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีกิจการเป็นรูปแบบบริษัทและมีใบอนุญาตทำการค้า รายชื่อสินค้าของบริษัทที่นำเข้า Tmall.com จะได้รับการจัดอันดับเป็นรายชื่อกลุ่มแรกๆ ... ... ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในตลาด E-commerce จีน 3.1 ธุรกิจจะได้ผลกำไรต้องใช้เวลา การขายสินค้าออนไลน์ต้องอาศัยความเชื่อใจจากลูกค้าต้องใช้เวลาอย่างน้อย ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... ส่วนใหญ่ให้การตอบรับและชื่นชมแนวคิดในการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อการเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน ส่งเสริมการไปมาหาสู่และเร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน หลายคนเห็นพ้องกันว่า “เส้นทางสายไหมดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนทศวรรษแห่งยุคทอง ...

ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

... เมื่อไปเชื่อมกับทางด่วนคุนหมิง-เหอโข่ว (ชายแดนเวียดนาม-จีน ฝั่งจีน ในเขตหงเหอ มณฑลยูนนาน) ระยะทาง 405 ก.ม.... ... และจะกลายเป็นเส้นทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ระหว่างจีนและเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... มณฑลกวางตุ้งมีการค้ากับอาเซียนในปริมาณ สูง และการค้าระหว่างกวางตุ้งกับไทยคิดเป็น 1 ใน 4 ของการค้ารวมไทย-จีน โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานมหกรรมสินค้าขนาดใหญ่ของมณฑล กวางตุ้ง เช่น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีในการลงทุน จากนั้นจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2544 ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาทำงานในเขตเมือง ... ... รัฐบาลจีนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นกับตลาดในฐานะกลไกในการจัดสรรทรัพยากร โดยเอกสารผลลัพธ์การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในตอนต้นของการปฏิรูปช่วงที่ 3 ระบุให้ตลาดเป็นกลไกสำคัญ ...

กลยุทธ์บุกตลาดภาพยนตร์จีน (1) : รู้เขารู้เรา ยกทัพภาพยนตร์ไทยพิชิตตลาดจีน

... การวิจัยดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่าการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จีนจัดขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยได้อาศัยเวทีนี้แนะนำภาพยนตร์ของตนเองและเจรจาธุรกิจการค้ากับจีน ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการภาพยนตร์ของไทยเอง ... ... จึงควรศึกษาภาพรวมของตลาดภาพยนตร์ในจีนก่อน 1. ภาพยนตร์จีน VS ภาพยนตร์ต่างชาติ   กราฟ 1 : เปรียบเทียบรายได้ภาพยนตร์และสัดส่วนทางการตลาดของ ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน เมื่อวันที่ 10 - 11 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... โดยอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของไทยโดยรวมค่อนข้างต่ำและไม่มีปัญหาหนี้เสีย ในระยะกลางและระยะยาว หากวิกฤตการเงินลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อการค้าไทย – จีน 6. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและนโยบายลูกคนเดียวของจีน ศ.ดร.หวัง ต้าซู่ การออกกฎหมายกำหนดให้คู่สมรสมีลูกคนเดียวมาเป็นเวลานาน ...
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date