ค้นหา

 
Found: 43
Where: tags — การค้า [x]

กระทรวงการตางประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชา - จากกูรู”

... ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ... ... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 622 1860 - 70 ต่อ 434 เว็บไซต์ ...

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

... กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา....

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมาแสดงความเข้าใจสถานการณ์ของไทย ... ... ทั้งในด้านการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมการส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ... ... ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย ... ... อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : กระทรวงการตางประทศ

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... เกาหลีใต้" เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย... ... และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย... ... ว่าไทยและเกาหลีใต้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2557 กระทรวงการตางประทศได้จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านประจำปี ... ... ผู้แทนจากสหภาพเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ตัวแทนผู้ประกอบการค้าภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรมิตรภาพรวมจำนวน ...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ ... ... กรุงพนมเปญ นายนิยม ไวยรัชพาณิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประทศ ...

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด... ... โรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประทศ และโรงเรียนมัธยมบ้านดอนทาด... ... ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการที่กระทรวงการตางประทศ โดยมีนายศรัณย์...

สินค้าฮาลาลไทยได้รับความสนใจล้นหลามในงาน MIHAS 2014

... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้ร่วมกันจัด "ศาลาประเทศไทย" (Thai Pavilion) ในงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลไทยผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการการส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก... ... อันเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานระหว่างกรมเศรษฐกิจระหว่างประทศ กระทรวงการตางประทศ สถานเอกอัครราชทูต... ... ฝ่ายไทยยังได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การค้าการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ การขยายตัวของการค้าสินค้าเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสินค้าอุปโภคที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ

โครงการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการตางประทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

... ได้เข้าร่วมโครงการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการตางประทศเยือนจังหวัดชายแดนภายใต้ (จชต.) โครงการนี้จัดโดยสำนักนโยบายและแผนของกระทรวงการต่างประทศ ... ... รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียต่อไป
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date