ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — การค้าเสรี [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และกระทรวงพาณิชย์จีน มีนโยบายในปีนี้ที่จะดำเนินการผลักดันการปฏิรูปใน ... ... และเพิ่มความสะดวกในการผ่านด่านเข้า-ออกประเทศ (5) ผลักดันสร้างเขต (ท่าเรือ) การค้าเสรี โดยการสร้างเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ให้สมบูรณ์แบบ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... เครื่องจักรไฟฟ้า แร่ธาตุเชื้อเพลิงและพลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลาสติก เป็นต้น 1.7.2 ปัจจุบัน จีนได้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีรวม 9 ฉบับ กับประเทศ/ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อาเซียน ชิลี คอสตาริกา ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงและขั้นต่ำ กำหนดวงเงินปล่อยกู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำได้โดยยากโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ แต่จีนได้ทดลองเปิดเสรีแล้วที่เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ทำการค้าเป็นอันดับ 1 ของโลก และเงินหยวนถือเป็นเงินสกุลหลักอันดับที่ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านนโยบายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เพื่อทดลองการเปิดเสรีภาคการบริการ ... ... โดยนายเหมา เจ๋อตง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้จีนเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้นโยบายดังกล่าว ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... ปัจจุบันจีนได้ทดลองเปิดเสรีภาคบริการแล้วในเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Pilot Free Trade Zone) และคาดว่าจะจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ... ... อีกทั้งจีนยังได้ดุลการค้าและได้ดุลบัญชีทุนกับประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้จีนเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลก ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... และมีเขตการค้าเสรีเหลียงลู่ซุ่นทาน (Chongqing LiangLu CunTan Free Trade Port Area) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีแห่งแรกของจีนตอนใน รัฐบาลฉงชิ่งมีนโยบายส่งเสริมด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ... ... “หยูซินโอว” มีสถานีเริ่มต้นจากมหานครฉงชิ่ง (จีน) ผ่านประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

... ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ... ... ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ได้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมากถึงแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นของจีน โดย Mr. Greg Gilliagan ประธานหอการค้าสหรัฐอเมริกา – จีน มองว่า การลดข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุนในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้นับเป็นการเปลี่ยนแปลง สู่ทิศทางการเปิดเสรีที่มากขึ้นของประเทศจีน รวมถึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการลงทุนทวิภาคีระหว่าง ...

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

... และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว "กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ ...

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... โดยมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่ภาคี 6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ... ... และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อก้าวสู้เป้าหมายการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific) รวมทั้งต้องวางแผนสร้างกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาจากการที่ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date