ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — การค้าระหว่างประเทศ [x] การลงทุน [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีน นายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า... ... เป็นต้น (2) ปรับปรุงระบบการจัดการการลงทุนของต่างประเทศ โดยจะผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมาย... ... และใช้วิธีการบันทึกข้อมูลมาแทนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว (4) ผลักดันการปฏิรูปด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมในการจัดการการค้าแปรรูป...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... และเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการให้บริการทางสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (trade finance) มากเป็นอันดับ... ... อุปสรรคสำคัญของการใช้สกุลเงินหยวนชำระค่าสินค้าและการลงทุน ได้แก่ มาตรการการเคลื่อนย้ายเงินทุนของจีน... ... และมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อจีนอย่างยิ่ง แม้ที่ผ่านมา จีนเป็น "ผู้เล่น" ในเวทีเศรษฐกิจโลกที่ต้องทำตามกฎกติกาที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศตะวันตก...

... ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลในเวทีการค้าการลงทุนต่างประเทศ (RMB Internationalization)"

บทเริ่มต้นของสกุลเงิน “หยวน” (RMB) ในเวทีการค้าการลงทุนต่างประเทศเกิดขึ้นในปี 2551 เมื่อรัฐบาลจีนอนุญาตให้ใช้เงินหยวนหักชำระบัญชีการค้าต่างประเทศได้ในพื้นที่นำร่อง ... ... และเริ่มขยายสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

... “กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ณ โรงแรม Westin ตามคำเชิญของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (China Council for the Promotion of ... ... เพื่อเป็นหน่วยงานเตรียมรับปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนทำธุรกิจ ตลอดจนทำการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการที่มีความสอดคล้องกับระบบอนุญาโตตุลาการของสากล ...

ไทย-จีน ย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ                          ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการเต็มคณะ ... ... Road Initiative: BRI) ของจีน เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวฝากให้นายกรัฐมนตรีจีนช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีน ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... และทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น... ... ซึ่งครอบคลุมความตกลงการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เป็นต้น และในปี 2560 นี้ครบรอบ... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... เป็นด่านพรมแดนติดกับด่านบ่อหาน (จีน) และด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) เป็นด่านชายแดนที่ติดกับด่านเชียงของ... ... และเข้าพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการค้าการลงทุน ได้แก่ สนง.พาณิชย์ จ.เชียงราย... ... นับเป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกใหม่แห่งวงการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยคุณพศินฯ...
R3A R3A+
  relevance date