ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — การค้า [x] อุปสรรค [x]

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... เซนยังให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลกัมพูชาพร้อมที่จะดูแลการเมืองให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจของกัมพูชาให้มีอัตราการเจริญเติบโตไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ... ... ในขณะที่ค่าเงินของกัมพูชามีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางการค้าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอนาคตอีกด้วย  ่อนเวทีหารือฯ นักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทยได้เข้าพบกับสมเด็จฯ ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และที่ จ... ... ได้ใช้โอกาสดังกล่าวรับทราบภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและลาว ปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน... ... การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแ้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่...

อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของชาติอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาต้องการลงทุนธุรกิจ

... หอการค้าอเมริกัน สิงคโปร์ และหอการค้าสหรัฐ เผยผลสำรวจความเห็นฉบับล่าสุด ... ... ที่บริษัทสหรัฐต้องการเข้ามาขยายกิจการมากสุด แม้จะยังมีอุปสรรคอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ... ... ครั้งนี้กลับไม่ได้รับความนิยมมากนั เพราะแม้จะยังมีความแข็งแกร่งเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล ... ... สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา ็ติดกลุ่มประเทศที่น่าเข้าลงทุนเช่นกัน ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน ... ... การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แ่ การบริการทางการแพทย์ ... ... จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ... ... ตลอดจนการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 4.2.4 มาตราการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน ... ... ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในเอเชียนั อย่างไรก็ดี หากประเทศพัฒนาแล้วปรับนโยบายทางการเงินกลับสู่สภาวะปกติในอัตราเร็วกว่าที่คาดการณ์ ... ... เนื่องจากคาดว่าสภาพคล่องทางการเงินโลกจะยิ่งปรับตัวลดลงในระยะสั้น   3.3 กฎเกณฑ์ด้านการค้าโลกอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตกลงทางเศรษฐกิจต่างๆ ... ... โดยพิจารณาประเด็นข้อจำัดเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติสัญชาติของคณะกรรมการและผู้จัดการ และอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ...
  relevance date