ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — การค้า [x] อาหารญี่ปุ่น [x]

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... เพื่อเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศและส่งเสริมส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม ได้แ่ แฟชั่น อาหาร content industry การท่องเที่ยว... ... 3 เท่าภายในปี 2561 เพิ่มยอดส่งออกอาหารญี่ปุ่นให้ได้ถึง 1 ล้านล้านเยนต่อปีภายในปี... ... เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นในไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ภายในต้นปี 2557 [1] บริษัทที่เข้าร่วมโครงการมี...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล ... ... ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ จาก 3 ประเทศ อาทิ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านชาจีน ... ... เป็นพื้นที่ที่จัดให้แ่วิสาหกิจจากกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมและมีการตกแต่งพื้นที่ตามลักษณะพิเศษของประเทศนั้น ... ... การนำนครวัดมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศกัมพูชา  การนำบรรยากาศเมืองเวนิซและกรุงโรมมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศอิตาลี ...
  relevance date