ค้นหา

 
Found: 19
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม ... ... Dialogue" ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... และนำเครื่องจักรเก่าออกไปยังโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านและจ้างแรงงานต่างด้าวแทนการจ้างแรงงานในประเทศสำหรับโรงงานที่ยังไม่พร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศ ... ... โดยสนับสนุนการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดด้านนวัตกรรมและเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาหลักกับเกาหลีใต้ในการเจรจาจัดทำ ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ ...

... ขอรับไปหารือแต่ก็พร้อมสนับสนุน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้เมียนมาช่วยดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมา ... ... และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และแจ้งว่าแรงงานเมียนมาในไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากฝ่ายไทยเท่าเทียมกับแรงงานไทย ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อตกทุกข์ได้ยาก โดยคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารไทย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจจัดส่งแรงงานไปทางานในเกาหลีใต้ตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติระหว่างสองประเทศที่มีอยู่ ... ... เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้รุดหน้าก้าวไกลต่อไป            ขอบคุณครับ ที่มา: www.mfa.go.th  กระทรวงการต่างประเทศ

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... โครงการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ... ... และไทยกำลังจะดำเนินโครงการติดตั้งปะการังเทียมให้จังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยางของเวียดนามเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้มีเพียงพอเพื่อเป็นแหล่งสร้างเสริมอาชีพและรายได้แก่ชาวประมงในท้องถิ่น  ส่วนแรงงาน คาดว่าจะเริ่มนำเข้าแรงงานเวียดนามมายังไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความตกลงการจ้างงานที่ได้ลงนามกันเมื่อเดือนกรกฎาคม ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวเข้าร่วมการประชุมฯ ... ... และกำลังจะเจรจาหาข้อสรุปความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามแดนไทย – ลาวและความร่วมมือด้านการจ้างงานแรงงานไทย – ลาว ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ หารือแนวทางส่งเสริมการขยายค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และหารือร่วมกันอย่างฉันมิตรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสถานการณ์ในรัฐยะไข่ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปโรงเรียนมิตรภาพไทย – เมียนมา ที่เมืองปิ่นมะนาซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงเนปยีดอ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... โดยจีนเริ่มปฏิรูปภาคเกษตรกรรมก่อนภาคอุตสาหกรรม และปฏิรูปตลาดสินค้า ก่อนตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน นอกจากนี้ จีนได้เปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... จีนกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aging society) โดยกำลังแรงงาน (กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ... ... ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก : www.matichon.co....
Pages: 1 2 Next
  relevance date