ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

กระทรวงการต่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวคนไทยโดยเกาหลีเหนือ

... ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่า “เมื่อคนของเราหาย เราก็้องตามหา” แม้การติดตามกรณีของคุณอโนชากับเกาหลีเหนือตลอด 11 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศก็จะคงใช้ช่องทางต่าง ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ในมิตรภาพและชื่นชมกับความมุ่งมั่นของท่านที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลี้ให้มีความหมายต่อสองประเทศ ประชาชนและภูมิภาคโดยรวม ... ... เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้รุดหน้าก้าวไกลต่อไป            ขอบคุณครับ ที่มา: www.mfa.go.th  กระทรวงการต่างประเทศ

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

การเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลี้กับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย  นางคัง คยอง-ฮวา (H.E. Ms. Kang Kyung-wha) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... จัดการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้" เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลี

... ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 ได้นำคณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกเดินทางเยือนเกาหลี้ เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันคลังสมองของเกาหลี้ ...

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) โดยมีนายอิม ซอง นัม (Mr. Lim Sungnam) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกาหลี้ คนที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ การประชุม PC ครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือครั้งแรกหลังจากเว้นว่างมาถึง ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

               เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: CoC) ในทะเลจีนใ้ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งกำลังคืบหน้าด้วยดี ... ... อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แบ่งปันประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประโยชน์ใน การเข้าใจวิธีคิดและมุมมองของเกาหลีเหนือ ...

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลี้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย

... คณะโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลี้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (Promoting a Network of Korean Youths specialising in Thai Language ... ... และนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ที่กระทรวงการต่างประเทศ

นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลี้เยือนไทย

... สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนางคัง ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date