ค้นหา

 
Found: 26
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก (จัดทำ global manufacturing index) ได้จัดให้จีนเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจนถึงปี ... ... ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก : www.matichon.co....

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน

... สานสัมพันธ์ไทย – จีน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... รวมทั้งเสนอการทำวงเงินค้ำประกันแก่ผู้ค้าจีน ซึ่งจะช่วยชดเชยและปิดช่องว่างที่จีนไม่รับ L/C ของบริษัทไทยได้ บรรยากาศงานเสวนา ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... และปฏิรูปตลาดสินค้า ก่อนตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน นอกจากนี้ จีนได้เปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจีนเริ่มเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ...

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ... ... และการจัดทำโทรศัพท์สายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - จีน เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในทะเล ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย – จีน ได้รู้จักและสัมผัสกับประเทศไทยมากขึ้น หลังจากนั้น ... ... ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-จีนต่อไป อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่่ายจาก : กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรในจีนสูงมาก 7. ปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์จีน ศ.ดร. หวัง ต้าซู่ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจีนมีมุมมองต่างกันเกี่ยวกับการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... มีการยึดทรัพย์และที่ดินของนายทุนมาเป็นของรัฐอีกด้วย การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้จีนเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ และมีประชาชนเสียชีวิตจากการอดอยากจำนวนมาก ... ... อ้างอิงข้อมูลจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก : www.chaoprayanews....

การสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐"

               นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะจากกรมเอเชียตะวันออก ... ... อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน                 ในการสัมมนา นอกจากมีการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... จะย้ายออกจากจีนเข้าสู่ไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน จีนและไทยจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date