ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2014 ณ นครกุ้ยหยาง

... จะได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ - กุ้ยหยาง - คุนหมิง ซึ่งจะสร้างเสร็จในปี 2558 จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างนครกุ้ยหยางและนครคุนหมิง เหลือเพียง 1 ชม.ครึ่ อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ... ... ทั้งที่ไทยและเกาหลีใต้ต่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งคู่แข่ในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์... ... เกาหลีใต้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้ไทยที่อัตราภาษีร้อยละ...
  relevance date