ค้นหา

 
Found: 108
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

กระทรวงการตางประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชา - จากกูรู”

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการตางประทศเป็นกิจกรรมแรกของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ฯ โดยงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ...
Malaysia

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

... ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

... ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ได้เข้าพบหารือกับนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมา ณ กระทรวงการตางประทศเมียนมา กรุงย่างกุ้ง ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย ...

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น ... ... ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... โดยสนับสนุนการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดด้านนวัตกรรมและเสนอให้กระทรวงการตางประทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาหลักกับเกาหลีใต้ในการเจรจาจัดทำ... ... โดยทางอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้ชี้แจงว่า กระทรวงการตางประเทศสามารถเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือดังกล่าว... ... ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มาจากกระทรวงการต่างประทศ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างเต็มที่...

รัฐบาลเวียดนามทำพิธีมอบเหรียญมิตรภาพ (Friendship Order) ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประทศเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญมิตรภาพของรัฐบาลเวียดนามพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามเป็นผู้ลงนาม ให้แก่นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประทศ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี โดยพิธีจัดขึ้นที่กระทรวงการตางประทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายฝ่าม บิงห์ มิงห์ (Pham Binh Minh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประทศเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญมิตรภาพของรัฐบาลเวียดนามพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามเป็นผู้ลงนาม ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2557

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น กระทรวงการตางประทศ โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ... ... ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ทาง Twitter ของกระทรวงการต่างประทศ ที่ @MFAThai รายละเอียดเพิ่มเติม ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 11 Next
  relevance date