ค้นหา

 
Found: 100
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... การพัฒนาตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่ หรือที่เรียกว่า seamless connectivity ซึ่งจะก่ให้เกิดความเจริญตามแนวชายแดนของสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ... ... โดยสำหรับการเชื่อมโยงกับเมียนมาต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่างครบวงจรในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East - West Economic Corridor - EWEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้... ... ได้ที่เว็บไซต์ www.eastasiawatch.in.th หรือ Facebook กรมชียตะวนออก Department of East Asian Affairs....   ------------------------ ...
Myanmar

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่เนื่อง 4.4.2 การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ... ... การค้าส่งและการกระจายสินค้าโดยผู้ประกอบการชาวจีน ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมชียตะวนออก กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... คุณลักษณะของแรงงานเวียดนามที่มีความทุ่มเท ขยัน ตอบรับและปรับตัวต่เทคโนโลยีได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น... ... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น... ... และฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นตลาดธุรกิจ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าธุรกิจ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ ...

ญี่ปุ่นจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมถึงสินค้าไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งจากไทย

... 2556สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประสานงานมาอย่างไม่เป็นทางการเเพื่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมด้านสุขศาสตร์สัตว์ ... ... คือ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ้างอิงข้อมูลจาก: กองเชียตะวนออก 4 กรมชียตะวนออก ขอบคุณรูปภาพจาก: www.dtn.go.th

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงนี้เมื่เดือนมกราคม 2560 จึงทำให้ประเทศสมาชิกเหลือ ... ... และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)   ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันต่ไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ... ... เพื่เป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ... ... ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก สิงหาคม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

... และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เวียงจันทน์ สปป.... ... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม กรมชียตะวนออก มีนาคม ๒๕๖๓

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... และหากคำนวณขนาด GDP ด้วยวิธีเทียบกำลังซื้ (purchasing power parity) จีนกำลังจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน... ... ทำให้มีการย้ายศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกจากมณฑลชายฝั่งตะวันออกไปภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน... ... ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

               รอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังนั้น เพื่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้นำความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและเพื่เป็นการเสริมสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศให้แก่สาธารณชน กรมชียตะวนออก กระทรวงต่างประเทศ จึงจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย  ...
Malaysia
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 10 Next
  relevance date