ค้นหา

 
Found: 63
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x] กระทรวงการต่างประเทศ [x]

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

... กระทรวงศึกษาธิการ             เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมชียตะวนออก ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวง ... ... รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเชียตะวนออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้ ...

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3

              ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3 ้างถึงประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 11/2561 ลงวันที่ ... ... รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำกองเชียตะวนออก 3 จำนวน 1 ัตรานั้น                กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ... ... โดยขอให้มารายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระรามที่...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเชียตะวนออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย... ... และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเชียตะวันออกศึกษา... ... กระทรวงการต่างประเทศ กองเชียตะวนออก 4 กรมชียตะวนออก

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วยกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก และ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ... ... โดยนำศิษย์เก่าของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ปัจจุบันเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนรุ่นน้องด้วย...

การสัมมนา “แนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก ร่วมกับศูนย์นโยบายโลกมุสลิม ...

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

... โปรดยืนยันตอบรับการเข้าทำงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ (เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา ... ... จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว และกรมเชียตะวนออก จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน ...

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับผู้แทนกรมเชียตะวนออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้... ... และกรมอาเซียน ณ ห้องประชุมกรมเชียตะวนออก โดยมี น.ส. ลดา ภู่มาศ รักษาการผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก... ... การพบหารือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date