ค้นหา

 
Found: 3

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ถือเป็นเมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีนที่มีพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม Chengdu (2014) Xi’an (2014) Chongqing (2014) GDP: 1.006 Trillion RMB (12.1%) 547.48 Billion RMB (9.9%) 1.427 Trillion RMB (12.3%) FDI in actual use: 100.16 Million USD 37.03 Million USD 106.29 Million USD Colleges & Universities: 17 [5] 32 [6] ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... ปัจจุบันมีองค์กรที่ให้บริการด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่แล้ว ได้แก่        1. Wuhan Optics Valley Start-up Café        2. Shenzhen Qianhai Stock Exchange Center Chengdu Office        3. Shanghai Business Start-up College Suhehai.com นอกจากนั้น บริษัท “Sichuan Qianxing Zhonglian Technology” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จของศูนย์ฝึกอบรมฯ ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่งใหม่ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง รวมทั้ง นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นทีเป้าหมาย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่งใหม่ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย...
  relevance date