ค้นหา

 
Found: 42

การหารือทวิภาคีระหว่างนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการใช้บังคับ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ในการนี้ รอง อธ. อช. ตอ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมเอเชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนจีนอย่างสม่ำเสมอ กระแสความนิยมของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand มีส่วนทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งปีที่ผ่านมา ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... นับเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะเชื่อมนโยบาย New Southern Policy เข้ากับนโยบาย EEC นอกจากนี้ นโยบาย 4th Industrial Revolution ของเกาหลีใต้ยังสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ...

การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

... อิโนะอูเอะ ประธานสภา จังหวัดฟูกูโอกะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในงานเทศกาลไทยมีการจัดนิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การส่งเสริมศิลป-วัฒนธรรม ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสื่อมวลชนจีนชั้นนำในแขนงต่างๆ คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 500 คน ทั้งนี้ สื่อมวลชนจีนที่มาร่วมงานกว่า ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ไทย - ฮ่องกง จำนวน ๔ ฉบับ ในงานสัมมนา “Thailand - Hong Kong Strategic Partnership” และได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง Zuni Icosahedron คณะศิลปะการแสดงฮ่องกงและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านฮาลาลระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยขอบคุณภาคเอกชนบรูไนฯ ที่เข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และแจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมงาน Halal Showcase ปี 2561 และ ...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... เพื่อแนะนำตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน       ภาพที่ 1: ดร. มหาธีร์ฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Malaysia - Thailand Bilateral Relations in the context of ASEAN" ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)      ในการเยือนไทยดังกล่าว ดร. มหาธีร์ฯ ...

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า "ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand) นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น สำหรับประเทศไทยวางแผนสร้างรางรถไฟ ...
Taiwan
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date