ค้นหา

 
Found: 6

ไต้หวัน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไต้หวัน

ไต้หวัน

ความตกลงระหว่างประเทศ

ไต้หวัน

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ๖ เดือน และมีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง

ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ๖ เดือน และมีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา...

ต้องจับตา! ไต้หวันบุกตะวันออกกลาง เปิดแนวรุก Medical Tourism

... ของสายการบินเอมิเรตส์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สำนัก งานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ให้ความเห็นว่า การดำเนินการของภาครัฐไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council ) ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผน International Healthcare ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการจัดตั้ง ...
  relevance date