ค้นหา

 
Found: 12

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... โดยความร่วมมือกับสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต จัดการเสวนาเรื่องนโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ กรมเอเชียตะวันออก โดยความร่วมมือกับสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ...

การพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2558 ของมณฑลฝูเจี้ยน

... วัฒนธรรมเกี่ยวกับใบชา เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลฝูเจี้ยนได้ขานรับและสนับสนุนนโยบาย "One Belt One Road" ของรัฐบาลจีน ในการฟื้นฟูดินแดนโบราณและเส้นทางสายไหมทางทะเล และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์เส้นทางสายไหมด้วย ...

การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยกับ Agricultural Bank of china

... การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยกับ ABC ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย-จีน ตามนโยบาย "One Belt One Road" ของรัฐบาลจีน โดยมีเส้นทาง R3A (เส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่างจีน - ลาว - ไทย) ซึ่งพร้อมใช้งานแล้ว ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจสหรัฐอเมริกาและขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในเวทีโลกด้วยการสร้าง ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... เป็นพื้นที่สาธิตเพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวางรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบ One Road Two Wings, A city of six areas (一带两翼、一城六区) มาใช้ในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่        1. One Road (一带) คือ บริเวณแกนกลางถึงตอนใต้และทางด้านตะวันออกไปจรดเขาหลงเฉวียน ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... ลำไย ทุเรียน มังคุดและส้มโอ”    “นครเฉิงตู คือ หนึ่งในจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของนโยบาย One Belt-One Road ของจีน ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A+ (กรุงเทพ-คุนหมิง-เฉิงตู) ให้มากที่สุด ...

จีนอนุมัติการจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเพิ่มเติม 7 แห่ง

... ที่ไม่ได้บรรจุเป็นหีบห่อ (3) มณฑลเหอหนานและมณฑลส่านซี จะเน้นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) โดยมณฑลเหอหนานจะเน้นการพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคใต้และภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของจีน ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นช่องทางติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและไทย และเป็นไปตามนโยบาย “One Belt One Road” ของจีน ( รายละเอียดการบรรยายดังนี้ )           งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
China

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... แต่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทั้งเมียนมา ลาว และเวียดนาม จึงเป็นหนึ่งในมณฑลที่อยู่บนเส้นทางสายไหมตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road และเป็นประตูในการเชื่อมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยยูนนานเป็นมณฑลของจีนที่ใกล้ไทยที่สุด ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... การลงทุน และการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลจีน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt-One Road) ซึ่งหวังใช้เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและอาเซียน ทำให้ "R3A" ...
China Laos R3A R3A+
Pages: 1 2 Next
  relevance date