ค้นหา

 
Found: 14

ลาว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ลาว

ลาว

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ลาว

ความตกลงระหว่างประเทศ

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

... เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว ให้เป็นอันดับ 1 บัดนี้ การหารือระหว่างท่านทั้งสองได้สัมฤทธิ์ผลแล้วมาเป็นงาน Lao - Thai Business Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2560 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ นายอาสาฯ เห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ...

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

... เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว ให้เป็นอันดับ 1 บัดนี้ การหารือระหว่างท่านทั้งสองได้สัมฤทธิ์ผลแล้วมาเป็นงาน Lao - Thai Business Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2560 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ นายอาสาฯ เห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ...

การแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลระหว่างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับทีมออลสตาร์ลาว ที่สนามกีฬา หลัก 16 เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ โดยความร่วมมือกับสมาคมลาว - ไทยเพื่อมิตรภาพ และ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลระหว่างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับทีมออลสตาร์ลาว ที่สนามกีฬา หลัก 16 เวียงจันทน์ โดยผลปรากฎว่า ทีมบุรีรัมย์ฯ ชนะทีมออลสตาร์ลาว 3:1 ทั้งนี้ ผู้จัดงานได้นำรายได้จากค่าบัตรและเงินบริจาคจากภาคเอกชนไทย มอบผ่าน ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รมว.แถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในฐานะนายกสมาคมลาว - ไทยเพื่อมิตรภาพ โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 สอท. ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานเอกอัครราชทูตได้รับเกียรติจากนางอาลุนี กมมะสิด  ภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน ได้แก่ นางอินลาวัน แก้วบุนพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์ลาว นางเพ็ชรดา นพวรรณ ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต...
Laos ลาว

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 สอท. ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานเอกอัครราชทูตได้รับเกียรติจากนางอาลุนี กมมะสิด  ภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน ได้แก่ นางอินลาวัน แก้วบุนพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์ลาว นางเพ็ชรดา นพวรรณ ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต...
ลาว Laos

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป . ลาว ในโอกาสรับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ . ดร . กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางมามอบปริญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี นครหลวงเวียงจันทน์ และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของ สปป . ลาว อาทิ ศาสตราจารย์ ดร . บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว...
Laos

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป . ลาว ในโอกาสรับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ . ดร . กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางมามอบปริญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี นครหลวงเวียงจันทน์ และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของ สปป . ลาว อาทิ ศาสตราจารย์ ดร . บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว...
Laos
Pages: 1 2 Next
  relevance date