ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เกาหลีใต้ [x] ผลกระทบ [x]

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... Guard)โดยจะโอนงานด้านการสอบสวนไปให้สำนักงานตำรวจ (Korean National Police Agency-KNPA) และโอนงานการกู้ภัยไปให้สำนักงานการจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ... ... จะแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะมีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและการขนส่งอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้แล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเช่นกันเนื่องจากชาวเกาหลีใต้ได้อยู่ในภาวะเศร้าโศกต่อการสูญเสียของผู้เสียชีวิตและงดกิจกรรมและงานรื่นเริงต่างๆลงไป ...
  relevance date